Tinh Vi    •    Tinh Vi    •    Tinh Vi
 
Trang chủ    •   Tin tức    •   Diễn đàn    •   Chat
   
Giới thiệu các website khácBạn đang có tài liệu bổ ích? Hãy vào đây để chia sẻ với mọi người.
TRANG DOWNLOAD: LONGMAN Preparation series for the TOEIC Test (3rd Edition)
« Trở về trang Anh văn

DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN


Tên file
Kích thước
Download
longman.zip6.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US

Khi download chương trình điều khiển xong (longman.zip), bạn bung nó ra một vị trí bất kỳ trong máy tính. Sau đó tiếp tục download các file âm thanh dưới đây và lưu nó vào đúng thư mục con của chương trình (thư mục con đã có sẵn khi bạn bung chương trình điều khiển). Mỗi file âm thanh là một bài, bạn muốn học bài nào thì chỉ cần download file đó.
Đến đây, bạn đã có thể chạy file thi hành TOEIC.exe để sử dụng chương trình này. Đọc thêm phần instructions để biết cách sử dụng.
Lưu ý về việc nâng cấp: Mỗi khi có phiên bản mới hơn, bạn chỉ cần download lại chương trình điều khiển và không cần phải download lại các file âm thanh (hãy sử dụng lại các file âm thanh cũ).

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Review


Tên file
Kích thước
Download
Part1.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part2.wav1.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part3.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part4.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Part1


Tên file
Kích thước
Download
Pic1.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic2.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic3.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic4.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic5.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic6.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic7.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Pic8.wav0.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Practice1.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Practice2.wav0.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Part2


Tên file
Kích thước
Download
1) Who.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
2) What.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
3) When.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
4) Where.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
5) Why.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
6) How.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
7) Aux.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Part3


Tên file
Kích thước
Download
1) Who.wav0.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
2) What.wav0.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
3) When.wav0.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
4) Where.wav0.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
5) Why.wav0.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Part4


Tên file
Kích thước
Download
1) Advert.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
2) Weather.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
3) News.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
4) Recorded.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
5) Special.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
6) Business.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Practice1


Tên file
Kích thước
Download
Part1.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part2.wav1.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part3.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part4.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Practice2


Tên file
Kích thước
Download
Part1.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part2.wav2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part3.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Part4.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN

TỔNG KÍCH THƯỚC CỦA TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH: 46.6 MB


« Trở về trang Anh văn
TRANG DOWNLOAD: LONGMAN Preparation series for the TOEIC Test (3rd Edition)
Trang chủ   |   Tin tức   |   Diễn đàn   |   Chat   |   CNTT   |   Nhân sự - PR   |   Anh văn   |   Thư viện   |   Liên lạc
©Copyright 2006-2008 All rights reserved www.tinhvi.com    •    Email: master_tv@tinhvi.com    •  Tinh Vi    •  Tinh Vi
 
 
Freeware
Tạo nhanh hàng loạt các bài toán, giúp bé luyện tập làm toán » ver 2.5
Phần mềm nhỏ gọn giúp tìm các hợp âm cho bản nhạc » ver 1.5
TỪ ĐIỂN online
Từ điển VDict gồm 7 bộ từ điển khác nhau, được xem là bộ từ điển trực tuyến tốt nhất hiện nay.
Nhập từ cần tra:

ĐỌC BÁO online
HÌNH ẢNH