Tinh Vi    •    Tinh Vi    •    Tinh Vi
 
Trang chủ    •   Tin tức    •   Diễn đàn    •   Chat
   
Giới thiệu các website khácBạn đang có tài liệu bổ ích? Hãy vào đây để chia sẻ với mọi người.
Trang download (NHÂN SỰ - PR ...)
  PR (PUBLIC RELATIONS) « Trở về

    Download Nhập môn PR. (139 kB)
    Download PR in business. (6.28 MB)
    Download PR in practice. (1.85 MB)
    Download QC trên truyền hình. (3.29 MB)


  CHIẾN LƯỢC - THƯƠNG HIỆU « Trở về

1. Chiến lược:
    Download Bài giảng Chiến lược. (1.40 MB)
2. Thương hiệu:
    Download Bài giảng Thương hiệu. (1.22 MB)


  QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - VĂN THƯ « Trở về

1. Quản trị Hành chính Văn phòng - Công tác Văn thư
    Download Giáo trình Quản trị HC - Công tác VT. (707 kB)
2. Các văn bản liên quan:
    Download Nghị định 110/2004 về công tác Văn thư. (93 kB)
    Download Nghị định 111/2004 về hướng dẫn một số Điều trong Pháp lệnh lưu trữ quốc gia. (146 kB)
    Download Thông tư liên tịch 55/2005 về thể thức trình bày văn bản. (150 kB)
    Download Phụ lục Thông tư liên tịch 55/2005. (760 kB)
    Download Pháp lệnh 34/2001 (Pháp lệnh lưu trữ quốc gia). (100 kB)


  LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG « Trở về

    Download Giáo trình Lao động Tiền lương. (633 kB)
    Download Nghị định 94/2006 về điều chỉnh tiền lương tối thiểu 2006. (60 kB)
    Download Các bài mẫu Excel (file nén ZIP). (170 kB)
    Download Đề án lương một số Công ty (file nén ZIP). (194 kB)


  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ « Trở về

    Download Quản trị Nguồn nhân lực. (403 kB)
    Download Quản lý con người. (532 kB)
Các tài liệu sưu tầm:
    Download Quản trị nhân sự (Bùi Hoàng Lợi). (254 kB)
    Download Nghệ thuật lãnh đạo (nhiều tác giả). (643 kB)


  PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG « Trở về

1. Bộ Luật Lao động:
    Download Bộ luật Lao động 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007. (368 kB)
2. Bài giảng pháp luật lao động:
    Download Bài giảng pháp luật lao động. (294 kB)
3. Các văn bản liên quan:
    Download Nghị định 44/2003 về hợp đồng lao động. (112 kB)
    Download Thông tư 21/2003 Bộ LĐ-TB và XH về hợp đồng lao động. (119 kB)
    Download Nghị định 114/2002 về tiền lương. (101 kB)
    Download Nghị định 152/2006 về BHXH bắt buộc. (179 kB)
    Download Thông tư 03/2007 Bộ LĐ-TB và XH về BHXH bắt buộc. (151 kB)
    Download Thông tư 10/1997 Bộ LĐ-TB và XH về Hội đồng hòa giải cơ sở. (94 kB)
    Download Nghị định 41/1995 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (92 kB)
    Download Nghị định 33/2003 sửa đổi một số điều của Nghị định 41/1995. (84 kB)
    Download Thông tư 19/2003 Bộ LĐ-TB và XH về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (157 kB)


  PHÁP LUẬT KINH DOANH - THƯƠNG MẠI « Trở về

1. Pháp luật kinh doanh:
    Download Bài giảng pháp luật kinh doanh. (240 kB)
    Download Luật Doanh nghiệp 2005. (519 kB)
    Download Nghị định 88/2006 về đăng ký kinh doanh. (202 kB)
    Download Thông tư 03/2006 của Bộ KH và ĐT về đăng ký kinh doanh. (403 kB)
    Download Nghị định 59/2006 về hàng hóa dịch vụ cấm KD, hạn chế KD, KD có điều kiện. (80 kB)
    Download Phụ lục của Nghị định 59/2006. (106 kB)
    Download Quyết định 10/2007 của Thủ tướng về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. (266 kB)
2. Pháp luật thương mại:
    Download Bài giảng pháp luật thương mại. (308 kB)
    Download Luật Thương mại 2005. (379 kB)
    Download Bộ luật Dân sự 2005. (758 kB)
    Download Nghị định 12/2006 về mua bán HH quốc tế, đại lý, gia công, quá cảnh... (138 kB)
    Download Phụ lục của Nghị định 12/2006. (146 kB)
    Download Nghị định 19/2006 về xuất xứ hàng hóa. (106 kB)
    Download Nghị định 35/2006 về nhượng quyền thương mại. (109 kB)
    Download Nghị định 37/2006 về xúc tiến thương mại. (130 kB)
    Download Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa. (124 kB)
    Download Phụ lục của Nghị định 89/2006. (76 kB)
3. Các luật có liên quan:
    Download Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004. (596 kB)
    Download Luật Phá sản 2004. (194 kB)
    Download Luật Đầu tư 2005. (201 kB)
    Download Nghị định 108/2006 về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư. (329 kB)
    Download Nghị định 101/2006 về chuyển đổi, đăng ký lại với DN có vốn nước ngoài. (102 kB)
    Download Quyết định 1088/2006 của Bộ KH và ĐT về mẫu văn bản thủ tục đầu tư. (184 kB)


  BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (nguồn download: VietCo.com) « Trở về

1. Văn hóa doanh nghiệp:
    Download Tài liệu về xây dựng VHDN có kèm theo nhiều phụ lục và biểu mẫu bổ ích. (344 kB)
2. Kỹ năng quản lý:
    Download Huấn luyện các kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch, đàm phán, thuyết trình... (9.63 MB)
3. Nghiên cứu kinh doanh và quản trị doanh nghiệp:
    Download Quản trị sản xuất, bán hàng, XNK, marketing, thương hiệu... (6.56 MB)
4. Quản trị chiến lược:
    Download Chiến lược và chính sách kinh doanh (1.76 MB)
5. Quản trị hành chánh - nhân sự:
    Download Tài liệu quản trị hành chánh - nhân sự (3.82 MB)
    Download Tài liệu quản trị nhân sự (777 kB)
    Download Quản trị nhân sự tiếng Việt (866 kB)
    Download Quản trị nhân sự tiếng Anh (3.06 MB)
    Download Tài liệu QTNS của BCC (1.08 MB)
    Download Tài liệu QTNS của P&G gồm có: Phần 1 (2.53 MB) - Phần 2 (30.5 MB) - Phần 3 (4.06 MB)
    Download Kế toán tiền lương (5.15 MB)
    Download Quy định tính toán và trả lương - khu vực sản xuất (103 kB)
6. Quản trị tài chánh - kế toán:
    Download Giáo trình TC-KT (9.91 MB)
    Download The Fast Forward MBA in Finance 2nd, tài liệu tiếng Anh (1.59 MB)
    Download Quản trị chi phí (79.2 kB)
    Download Quy trình quản lý TC-KT (334 kB)
    Download Mẫu file Excel TC-KT (3.72 MB)
    Download Một số bài luận văn TC-KT: Phần 1 (18.0 MB) - Phần 2 (15.6 MB)
7. Quản trị marketing:
    Download Marketing trong trong doanh nghiep (105 kB)
    Download Quản trị kinh doanh quốc tế (11.7 kB)
    Download Kiến thức marketing (6.48 MB)
    Download Luận văn marketing (3.31 MB)
    Download Quản trị marketing (P. Kotler), tài liệu tiếng Việt (16.1 MB)
    Download Quảng cáo (877 kB)
    Download Lý thuyết marketing (7.33 MB)
    Download Quản trị marketing (1.08 MB)
    Download Nghiên cứu marketing (18.5 MB)
    Download Ứng dụng quản trị marketing (485 kB)
    Download Thực tiễn marketing (466 kB)
8. Huấn luyện sales và giám sát bán hàng:
    Download Tài liệu về sales như kênh phân phối, bán hàng, chăm sóc khách hàng... (14.5 MB)
9. Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng:
    Download Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng (tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt). (24.7 MB)
10. Thương hiệu:
    Download Các bài báo về nhượng quyền thương hiệu (640 kB)
    Download Các chuyên đề thương hiệu quan trọng: Phần 1 (15.6 MB) - Phần 2 (15.2 MB)
    Download Nhượng quyền thương hiệu (207 kB)
    Download Tình huống thương hiệu (2.82 MB)
    Download Tài liệu về nhượng quyền thương hiệu (14.2 kB)
    Download Giới thiệu về Agency, Freelance. (155 kB)
    Download Kiến thức thương hiệu. (2.61 MB)
    Download Mẫu biểu, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu. (68.7 kB)
    Download Mua bán nhượng quyền thương hiệu. (8.63 MB)
    Download Sách thương hiệu. (1.17 MB)
    Download Thiết kế thương hiệu. (1.09 MB)
    Download Thuật ngữ thương hiệu. (954 kB)
    Download 100 thương hiệu hàng đầu thế giới: Phần 1 (17.8 MB) - Phần 2 (19.4 MB)
11. ISO 9001-2000:
    Download Ứng dụng ISO 9001 - 2000 (2.81 MB)
12. Sở hữu trí tuệ:
    Download Các văn bản về Sở hữu trí tuệ như luật SHTT, nghị định, thông tư, các tài liệu tham khảo. (4.72 MB)
13. Thuế thu nhập cá nhân:
    Download Thuế thu nhập cá nhân (333 kB)
14. Các loại biểu mẫu:
    Download Các biểu mẫu báo cáo tài chính, thuế, tổ chức, nhân sự, nhà đất, xây dựng... (26.6 MB)


  CÁC TÀI LIỆU KHÁC « Trở về

    Download Pháp luật đại cương (trình diễn PowerPoint). (507 kB)
    Download Thái độ - Attitude (trình diễn PowerPoint). (346 kB)
    Download Lời khuyên từ kinh Phật (trình diễn PowerPoint). (390 kB)

    Download Mẫu hợp đồng cung cấp - phân phối. (172 kB)
    Download Nghị định 05/2005 về bán đấu giá tài sản. (124 kB)
    Download Nghị định 20/2006 về dịch vụ giám định thương mại. (186 kB)
    Download Nghị định 21/2006 về sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ. (220 kB)
    Download Nghị định 72/2006 về VPĐD, CN của thương nhân nước ngoài. (277 kB)
    Download Nghị định 158/2006 về MBHH qua Sở Giao dịch hàng hóa. (299 kB)
    Download Nghị định 23/2007 về MBHH với DN có vốn nước ngoài. (225 kB)
    Download Thông tư 53/2006 áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp của BTC. (476 kB)

    Download Incoterms 2000. (561 kB)
    Download Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế (Nguyễn Xuân Thơm - Nguyễn Xuân Hồng). (8.02 MB)
    Download Phát triển, thương mại và WTO (Chương trình Fulbright). (246 kB)
    Download Giáo trình Kinh tế quốc tế (sách sưu tầm). (963 kB)
    Download Sổ tay kiến thức Thương mại điện tử (Dương Tố Dung - V.E.C). (566 kB)
    Download Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế tri thức 2 (sách sưu tầm). (733 kB)
    Download Dạy con làm giàu, tập 1-5 (sách sưu tầm). (2.51 MB)
    Download Thế giới là phẳng - tóm tắt thế kỷ 21 (Thomas L. Friedman). (3.26 MB)
    Download Chiếc Lexus và cây ôliu (Thomas L. Friedman). (5.20 MB)
    Download Binh pháp Tôn Tử (sách sưu tầm). (475 kB)
    Download Mưu lược Đặng Tiểu Bình (Nxb Chính trị Quốc gia). (2.53 MB)

    Download 22 điều luật Marketing (Al Ries & Jack Trout). (778 kB)
    Download Kiến thức Thị trường Chứng khoán (sách sưu tầm). (124 kB)
    Download Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới (Og Mandino - Thái Hùng Tâm dịch). (397 kB)
    Download Con đường phía trước (Bill Gates). (464 kB)
    Download Kinh tế học vi mô (Khoa KT-QTKD/ĐHCT). (1.55 MB)

    Download Bí quyết sáng tạo (sách sưu tầm). (56 kB)
    Download Phân tâm học nhập môn (Sigmund Freud - Nguyễn Xuân Hiến dịch). (632 kB)