Tinh Vi    •    Tinh Vi    •    Tinh Vi
 
Trang chủ    •   Tin tức    •   Diễn đàn    •   Chat
   
Giới thiệu các website khácBạn đang có tài liệu bổ ích? Hãy vào đây để chia sẻ với mọi người.
TRANG BÀI TẬP TRỰC TUYẾN
Trang CNTT


Cài đặt máy tính cục bộ làm webserver:
Trước đây, muốn cài đặt webserver để kiểm thử trang web tại máy cục bộ (trước khi upload lên server),
ta cần phải cài đặt nhiều "món" như Apache, PHP, mySQL... với nhiều thông số cấu hình khác nhau.
Ngày nay, đã có phần mềm trọn gói AppServ miễn phí và rất tiện dụng. Down load theo link dưới đây:
• AppServ (version 2.4.1), không cần username » Download (9.43 MB)
• AppServ (version 2.5.9), username là root » Download (14.6 MB)
Trang CNTT